روش های تحلیل اوراق بهادار

روش‌های تحلیل اوراق بهادار

روش‌هایی که سبدگردان برای تجزیه و تحلیل و ارزش‌یابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش‌بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام مشتریان، مورد استفاده قرار می‌دهد تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد،به شرح زیر می‌باشد:

بکارگیری نرم‌افزارهای مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‏‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پر قدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به صورت می‏‌گیرد. از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‏‌ها و شاخص‏‌ها، با هدف بدست آوردن فضا و هیجان بازار در هر یک از سهام‌‏ها و صنایع استفاده خواهد ‏شد. روش‌های ارزش‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری عبارتند مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های P/E بر اساس EPS کارشناسی می‌باشد.